Střešní fólie


Podstřešní pojistné fólie jsou vícevrstvé polyolefinové fólie zpevněné perlinkovou či plnou tkaninou. Tím je dosahováno dostatečných pevností jak v tahu, a to v příčném i v podélném směnu, tak i pevností při vytržení. U fólií je zabezpečen průnik vodních par buď mikroperforací nebo speciálním chemickým složením suroviny, ze které je tento materiál vyroben.
U antikondenzačních fólií funkci zabezpečuje speciální absorbční textilie.

Vysoce difůzní membrány JUTADACH a GUTTAFOL jsou vícevrstvé polyolefinové materiály tvořené vrstvami speciálních netkaných textilií s vnitřní vrstvou zabezpečující kvalitní vodotěsnost.
Membrány Tyvek® se používají jako fólie vstupního krytí na střechách především při výstavbě rodinných domků a jako fólie na stěny u konstrukcí koster domů.
Fólie o vysoké propustnosti par brání kondenzaci vodní páry a chrání střechu před vlhkem. Díky použití fólie Tyvek® dům může „dýchat” – vlhkost je odváděna, snižují se tepelné ztráty a šetří se náklady na vytápění

Parotěsné zábrany jsou vícevrstvé polyolefinové fólie zpevněné perlinkovou nebo plnou tkaninou, u varianty AL pak s reflexní aluminiovou vrstvou. Příznivá cena předurčuje širokou škálu typů a varinat výše citovaných podstřešních i parotěsných materiálů pro využití v nejrůznějších konstrukcích šikmých i plochých střech, v stěnových i v podlahových konstrukcích.


střešní fólie střešní fólie